HBTQ rörelsens utveckling

Sexualitetens historia och vad som varit en normativ sexuell läggning genom seklerna är vad läsaren kan förvänta sig – gällande den här artikelns innehåll och fakta. Samhällets normativa sexuella läggning genomsyrar hela den politiska debatten både förr och idag. Rådande heterosexuell diskurs färgar av sig rörande politiska frågor – inom jämställdhet, demokrati och mänskliga rättigheter.

En kort historik

I stort sett alla kulturer världen över har historiskt källmaterial gällande homosexualitet, bisexualitet och transsexualitet. Gränsöverskridande sexualitet är inte på något sätt ett nytt fenomen eller en ny företeelse. Antikens Grekland förespråkade homosexualitet mellan män och såg det som ett bra sätt att hålla födelsetal och antal invånare på en balanserad nivå. Därtill ansåg det intellektuella och sexuella utbytet mellan unga pojkar och äldre män vara en tillgång för samhällets utveckling, utbildning och kunskapsbildande.

HBTQ rörelsens utvecklingFilosofen Aristoteles skriver i boken Politiken att homosexualitet skall äras och bör vara en del av samhället och dess kunskapsbildning. I rakt motsats till de judiska traditioner och skrifterna i Tora, där sexualitet mellan män ansåg förbjudet. I den muslimska sufismen beskrivs och sjungs homosexualiteten och kärleken mellan män främst genom poesin och sångerna. Historiska källor och berättelser om förälskelser och kärlek mellan män är långt vanligare än den motsatta – lesbisk kärlek mellan kvinnor skildras inte lika frekvent – lyser ofta helt med sin frånvaro i det historiska källmaterialet.

1900-talets hetero- och homodebatt

Den första publicerade boken – kan läsas likt ett 600-sidigt långt försvarstal angående homosexuella i samhället. Boken bär namnet – The Intersexes: A history of similisexulism as a Problem in Social Life

Året den utkom var 1908 i USA och den skrevs under pseudonymen Xavier Mayne. Författaren bakom pseudonymen hette Edward Stevenson – och han var den första personen i USA som gick ut helt offentligt med att han var homosexuell.

!920-talet karaktäriseras som en öppen och accepterande inställning till homosexuella och en hel del stora filmstjärnor går öppet ut med sin homosexuella läggning. I den första filmen, The Drag – vilket handlade om homosexualitet – drog storpublik i biosalongerna i USA. Under mitten på 1930-talet blev allt det omvända och konservatismen breder ut sig. Pendangen svängde rejält – heteronormen återgår till att förtrycka homosexuella och deras rättigheter. Majoriteten av länderna i västvärlden börjar se homosexualitet som en sjukdom. Det skulle dröja flera årtionden av förtryck, övergrepp och stigmatiseringar av de homosexuella i samhället innan den stora vändningen och motståndet tog fart.

Kollektiva motståndsrörelser 60-och 70 tal

Flertalalet medborgaraktivister som kämpade för frihet, jämlikhet och ett upphörande av diskriminering, slöt sig samman. Svartas rättigheter, homosexuellas och feminister slöt sig samman och genomförde flera stora manifestationer, demonstrationer och marscher vilket gjorde att media och press började rapportera och uppmärksamma allmänheten om dessa grupper utsatta situation i samhället. Medborgaktivister inom HBTQ rörelsen lade grunden under senare delen av 60-talet och 70-talet för det öppna och accepterande samhällsklimat. Sverige blev första landet i världen att sluta diagnostisera homosexualitet som en sjukdom, vilket skedde 1979. Samkönade äktenskap av trädde i laga kraft 2009 – 30 år efter att man slutade se homosexualitet som en sjukdom. På många sätt har Sverige varit ett föregångsland vad det gäller könsroller, sexualitet och jämlikhet.

Regnbågsfärgade Priderörelsen

Första Prideparaderna ägde rum 1970 i USA, Chicago. Första gången regnbågsparaderna i Stockholm ägde rum var 1998. Idag ses Prideparaden av alla möjliga och ofta håller politiker tal i samband med Pride i Stockholm. Pride kan idag beskrivas som en tillställning som hyllar sexualitet, kärlek och tolerans.