Ernesto ‘Che’ Guevara

Che Guevara kom att bli en av 1900-talets största symboler. På Kuba en nationalhjälte och i övriga världen en revolutionär i kampen mot den imperialism och kapitalism som präglat världen, kontroversiell men också en populärkulturell ikon som levt vidare långt efter sin död i Bolivia 1967. Hur kunde Che Guevara få denna plats i historien?

Ernesto Che GuevaraMycket har att göra med de kontraster som hans liv bestod av, och de beslut han tog för att sprida kommunismen i världen. Ernesto ”Che” Guevara föddes 1928 i Argentina, familjen var intellektuell överklass med vänsterradikala inslag, och i hemmet träffade han också veteraner från spanska inbördeskriget.

Che Guevara påbörjade sina läkarstudier i Buenos Aires. Men det som från början var ett avbrott i studierna, en motorcykelresa med bäste vännen. Blir en resa genom fattigdom och orättvisor som präglar Sydamerika och påverkar honom djupt. Det blir tydligt att kontinenten behöver en revolution, och efter avslutade studier fortsätter han därför att resa i kampen för att göra något för Latinamerikas folk.

Guatemala och Kuba

Che Guevara åkte först till Guatemala där han stöttade det vänsterpolitiska partiet. När vänsterstyret störtades av CIA var landet inte längre säkert för vänstersympatisörer och Che Guevara hamnade därför i Mexico City där han 1955 träffade bröderna Castro, som flytt Kuba. De ville störta diktatorn Batista och Guevara gick nu med i 26 juli-rörelsen som bestod av exilkubanska rebeller. De landsteg i Kuba 1956. Där träffade de på Kubas militär och bara 12 av 86 rebellerna överlevde, bland dem Che Guevara, bröderna Castro och Camilo Cienfuegos. Gerillagruppen segrade efter två års strider och kom till makten 1959.

I regeringen

Guevara blev nu en omstridd fängelseintendent då han inte tvekade att döma Batistas anhängare till döden. Efter 6 månader fick han andra uppgifter som VD för Nationella banken och Industriminister. Guevara hade aldrig studerat ekonomi och hade ingen erfarenhet av produktion, konjunkturen gick därför ner under hans styre och orsakade också Kubakrisen. Trots detta kunde Guevara ha hållit sig kvar på Kuba i styrande positioner – men han ville fortsätta sin revolution.

Bolivia

Då den socialistiska revolutionen redan var genomförd på Kuba ville Guevara påverka andra latinamerikanska länder. Valet föll på Bolivia dit han kom 1965. Guevara hade dock missberäknat det bolivianska folkets stöd för kommunismen och blev förrådd och avrättad 1967. Tre dagars landssorg utlystes på Kuba Han är begraven i staden Santa Clara på Kuba, symbol för revolutionen där också ett stort monument uppförts till Che Guevaras minne.

Guevaras betydelse

Che Guevara levde som han lärde och dog en hjälteikonisk död för sina ideals skull. Därtill karismatisk och Kuba har därför kunnat ta tillvara Che Guevara till fullo för sin fortsatta revolution. Che Guevaras död sammanföll också med det socialistiska revolutionsåret 1968 och kunde därför bli en symbol för kampen mot orättvisor och imperialism. Även om Guevara kunde vara omvittnad brutal lämnade han ett bekvämt liv, både i överklassens Argentina och som minister på Kuba, och har nästan blivit som en Jesusgestalt för ismernas och revolutionernas 1900-tal.