Om protestera.org

Välkommen till Protestera, din portal till kunskap om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och den makt som finns i att stå enade.

Varför?

protesteraSå länge som människan har levt i civiliserade samhällen har det funnits ett behov av att uttrycka sitt missnöje i grupp, som ett sätt att få ökad spridning, högre röst och framförallt förändring. Idag syns såväl årliga demonstrationer, såsom Första Maj, som mer spontana demonstrationer. Sådana är ofta hastigt sammankallade, i syfte att uppvisa kraft och motstånd mot rådande klimat i samhället eller synnerligen allvarliga händelser. Får de genomslag? Historien är kantad av exempel då demonstrationer och folkliga protester haft en enorm inverkan på sin omgivning. Inte bara på nationell skala, även de minsta protester har sin roll att spela och kan påverka många människors liv. Alla människor har förmågan att genomdriva förändringar. Även om barn inte har rösträtt kan de demonstrera, och även om det inte är valår så finns det möjlighet att markera mot orättvisa. Det är ett sätt att använda den medborgerliga rätten till yttrandefrihet, och att göra det tillsammans.

Hur?

I Sverige har demonstrationer varit en akt av gemenskap i över hundra år. Det är ett folkligt fenomen som i mångt och mycket är integrerat i den svenska kulturen. Tyvärr finns det exempel på när protester gått snett, då människor skadas och i värsta fall dödats. Demonstrationer som slagits ned och röster som tystats. Som om detta inte vore nog leder sådana tragedier också till att själva kärnfrågan tar skada och rörelsen blir allt mer ifrågasatt. Våld sprider rädsla, och avskräcker i allra högsta grad fler från att delta. Det är i allra högsta grad önskvärt ge kärnfrågan ett genomslag hos den breda massan, för att på så sätt få ökad styrka och gehör. Genom att vara påläst, organiserad och ha tydliga mål ökar chansen till detta breda genomslag. En protest måste genomföras lika noggrant som vilket annat arbete som helst, om inte mer.

Nyckeln är planering. Att organisera många människor kan vara problematiskt, men det är i allra högsta grad nödvändigt att visa enhet och kontroll. Att protestera skall vara tryggt, så att alla människor vågar höja sina röster. Oavsett i vilken kontext och i vilken skala en protest organiseras finns det en mängd knep att ta till för att målet skall uppnås. Genom att vara medveten om dessa strategier och tankesätt ökas naturligtvis protestens genomslag, vilket ju bör vara av högsta prioritet.

På Protestera.org vill vi hjälpa till att skapa en uppfattning om vad en protest egentligen kan innebära. Det är ett verktyg som kan användas utifrån var och ens egen förmåga, och naturligtvis baserat på de idéer som skall framföras.